«Grenland på kartet» er et felles prosjekt for å gjøre industriregionen synlig og attraktiv.

Vi søker en proaktiv prosjektleder i 50 % stilling for å være med å synliggjøre industriregionen Grenland.

Det er stor enighet om at Grenland har gode forutsetninger for nye industrivirksomheter og etableringer. Næringsliv, banker, eiendomsutviklere og kommunene ønsker å sette i gang et kommunikasjons- og profileringsprosjekt, som skal bidra til å gjøre industrimiljøet i Grenland mer synlig for viktige aktører enn det er i dag.

Vi søker en proaktiv prosjektleder i en 50 % stilling for å koordinere dette arbeidet. Snarlig tiltredelse er en viktig faktor. Stillingen har en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse. Det kan også åpne seg muligheter for å arbeide med andre prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

– God nettverksbygger
– Erfaring fra prosjektarbeid
– Kunnskap om industrien i Grenland
– Proaktiv og selvgående
– Evne til å jobbe godt i team
– God koordinator

Kontorsted vil være på Klosterøya i Skien og på Herøya Industripark i Porsgrunn.

Send CV og søknad til Irene Siljan Vestby;  irene@telemarkoffshore.no innen 2.mai.

Har du noen spørsmål knyttet til stillingen? Ta kontakt på telefon 952 31 706.

Prosjektet Grenland på kartet er et samarbeid mellom Telemark Offshore, Herøya Industripark, industrinettverkene Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland, Teknologinettverk Telemark og næringsselskapet Vekst i Grenland.