Formålet med bedriftsnettverksprosjektet er å øke omsetningen for bedriftene fra regionen av produkter og tjenester samt å bidra til at regionen blir ennå mer attraktiv for industri og næringsetablering. Dette skal skje gjennom et samarbeid om leveranse av komplette systempakker av et omfang som den enkelte bedrift alene ikke er i stand til å utvikle og/eller utarbeide tilbud på. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å trekke inn både lokale leverandører og utvikle et tettere samarbeide med andre nasjonale leverandører. På sikt ønsker vi å utvikle også en internasjonal markedstilgang. Det vil også være nødvendig å trekke inn høyskole, forskningsmiljøer og knytte bedriftene tettere sammen i utviklingen av nye løsninger og tjenester, samt å utvikle forretningsplaner for kommersialisering av felles systemleveranser slik som beskrevet over.

Markedene det fokuseres på er innenfor 3 hovedområder, med en avgrensning til prosess, prosesskontroll og vedlikeholdstjenester:

• Olje og gass
• Prosessindustri
• Maritim sektor

Dette er markeder, og kompetanseområder hvor nettverksbedriftene allerede har lang erfaring og en betydelig omsetning.

 

Klikk her for å gå til internside for deltakerbedrifter i bedriftsnettverksprosjektet