Vil du være med å utvikle et fremtidsrettet industrisamarbeid i Telemark?

Telemark offshore er en interesseorganisasjon med ca 60 medlemsbedrifter. Organisasjonen ble etablert juni 2012 og arbeider med å skape næringsutvikling innenfor industrisektoren i Telemark, med spesielt fokus på energi, olje og gass. Telemark har kapasitet, kunnskap, kompetanse og et miljø som skaper muligheter for vekst.

IndustriClusteret Grenland (ICG) bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedriftene Ineos/Noretyl, Inovyn,, Eramet, Herøya Industripark, Norcem, RHI, Rec Solar og Yara. 

Teknologinettverk Telemark (TNT) består av 25 medlemsbedrifter innenfor teknologisektoren. Bedriftene har hatt flere vellykkede prosjekter og workshops. Både Lean forum og HMS forum har sitt utspring i TNT.

 

Vi søker 2 medarbeidere til stillinger som prosjektkoordinator/nettverksutvikler i inntil 100%

De tre nettverkene ble koordinert under felles administrasjon i 2016. Det er stort tilfang av utviklingsprosjekter og aktiviteter knyttet opp mot nettverkene som gir behov for å utvide kapasiteten i administrasjonen. Administrasjonen består i dag av en daglig leder og en kontorlærling. Administrasjonen har også prosjektansvar for flere innleide prosjektledere. Vi søker etter aktive, strategiske og engasjerte medarbeidere som kan være med å løfte samarbeidet internt i nettverkene og bidra til å bygge relasjoner på tvers av dem for å skape betydelig merverdi for våre medlemsbedrifter.

Hovedoppgaver og ansvar:

Vi søker medarbeidere som sammen med daglig leder kan jobbe strategisk med å videreutvikle nettverkene. Vi har bl.a et mål om å oppnå Arenastatus under Innovasjon Norges klyngeprogram for en miljøteknologiklynge. Stillingen vil omfatte medansvar for løpende drift og markedsføring av og i nettverkene samtidig med spisset arbeid inn i og oppfølging av de til enhver tid pågående prosjekter som nettverkene har ansvar for. Stillingene vil være prosjektansettelser i inntil 1 år i første omgang.Det vil være behov for å bidra til å styrke de økonomiske rammene for nettverkene og bidra til en stabil inntektsutvikling som kan øke aktiviteten til fordel for medlemmene i nettverkene og bidra til at stillingene blir permanente.

Samspillet med, og mellom, medlemsbedriftene vil stå svært sentralt. Videre vil det å skape gode møteplasser for bedriftene være viktig. Samarbeid med organisasjonens samarbeidspartnere, slik som Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre nettverk i og utenfor fylket vil stå høyt på prioriteringslisten. Vi er på jakt etter personer med gode påvirkningsevner og et relevant nettverk, også inn mot det politiske liv nasjonalt og på statlig/offentlig nivå. Stillingene rapporterer til daglig leder.

Kvalifikasjoner:

Krav til stillingen:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring med økonomi og budsjett
 • Prosjekterfaring

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Formidlingsevne til medlemmene i nettverket
 • Ha evne til å se synergier og muligheter på tvers av de ulike fagområder og bedrifter
 • Evne til å arbeide selvstendig og sørge for framdrift
 • Kjennskap til Telemark og næringslivet her
 • Erfaring med oppbygging av prosjekter og prosjektledelse, gjerne tverrfaglige prosjekter
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Dyktig til å bygge tillit og relasjoner
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og gjerne erfaring fra søknadsutarbeiding
 • Kjennskap til politiske beslutningsveier og rammebetingelser for sektoren
 • Noe internasjonal erfaring

Personlig profil og egenskaper:

 • Engasjert og idealistisk motivert
 • Høy personlig integritet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Team og samarbeidsorientert
 • Utadvendt og åpen
 • Gode evner til koordinering og arbeid med flere prosjekter samtidig

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Muligheter for å være med å utvikle egen arbeidsplass
 • Engasjerte og motiverte kolleger
 • En spennende og utfordrende rolle i et engasjert miljø som skal bidra til å utvikle et klyngesamarbeid i industrien i Telemark

 

For informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder i Telemark Offshore og koordinator for industrinettverkene irene@telemarkoffshore.no

Kortfattet søknad med CV sendes på epost til irene@telemarkoffshore.no innen 16.november.