HMS-forum Telemark inviterer til møte

01. november 2016 11:30 – 15:00

Hvor: Porsgrunn, Herøya, administrasjonsbygget, Infosalen

Tema: Adferdsøkonomi i arbeid, omstilling og endring

90% av tiden styres vi av automatiske tanker og mønstre. De er kjente og trygge. Den reflekterende hjerne har bare 10% av vår oppmerksomhet. Gitt at dette stemmer:

  •  Er det mulig å endre noe eller noen?
  •  Hvordan mottas da endringer av mål og strategier?
  •  Hvordan gjøre ord og "bokser" til handlinger, endret adferd og måloppnåelse?
  •  Hva hemmer og fremmer de handlinger/den adferd vi ønsker?

Gjennom å utnytte kunnskap om adferds økonomi kan man øke menneskelig gjennomføringsevne med 50-70%

Meld deg på her!

Se på Programmet.

Bottom