Telemark Offshore


Telemark Offshore (TO) er en non-profit organisasjon som er etablert i samarbeid med offentlige myndigheter og industribedrifter innenfor olje- og gass sektoren.
Kontakt-informasjon:


Kontakt oss


Besøksadresse:
Telemark Offshore
Hydrovegen 55
3936 Porsgrunn

Telefon: 95 23 17 06
E-post: irene@telemarkoffshore.noHvem er vi?


Bakgrunn og kontakt-info om Irene Siljan Vestby

IRENE SILJAN VESTBY

DAGLIG LEDER

Irene Siljan Vestby er daglig leder i bedriftsnettverkene Telemark Offshore, Industri Clusteret Grenland (ICG) og TeknologiNettverk Telemark (TNT).

Irene har tidligere jobbet som daglig leder i Visit Telemark, og har jobbet i mange år som bedriftsrådgiver og partner i konsulentfirmaet Kaizen med kompetanse- og produktutvikling, nettverksbygging, prosjektledelse, markedsføring, analyse- og utredningsarbeid, undervisning m.m. for reiselivet både i Telemark og på nasjonalt nivå.

E-post: irene@telemarkoffshore.no
Telefon: 95 23 17 06

Benita Solvang Danielsen

ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER

Benita startet som lærling i industrinettverkene Telemark Offshore (TO), IndustriClusteret Grenland (ICG) og Teknologinettverk Telemark (TNT) 07. august 2017.

Benita har fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget.

E-post: benita@telemarkoffshore.no
Telefon: 40 48 38 34

Tone Skau Jonassen

PROSJEKTLEDER OG NETTVERKSUTVIKLER

Tone startet hos oss 12. august, og skal jobbe primært med utvikling og aktiviteter i industrinettverkene som er i omorganisering. Hun vil også lede enkelte av prosjektene i klyngen.

Tone har tidligere jobbet som avdelingsleder i Bergfald Miljørådgivere AS, miljørådgiver i Porsgrunn kommune og i Forbrukerrådet.

Hun har mange års erfaring med prosjektledelse og arbeid med bærekraftige løsninger innenfor næringslivet og offentlig sektor, både på regionalt- og nasjonalt nivå.

Tone er Cand.scient. i Cellebiologi og har et masterprogram i ledelse- Grønn vekst (Handelshøyskolen BI i Oslo).

E-post: tone@telemarkoffshore.no
Telefon: 92 05 26 68