– Arenaprosjekt for industrien i Telemark

Industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland har tatt initiativ til å sette opp et Arenaprosjekt og søke Innovasjon Norge om opptak i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters i 2018.

Industrial GreenTech skal bidra til at Grenland i Telemark blir Norges første og største klimapositive industriregion. Gjennom klyngeprosjektet skal det utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.

Klyngen vil jobbe konkret med prosjekter innen følgende strategiske satsingsområder:

  •  Produktutvikling
  •  Prosessutvikling
  •  Industriell sirkulærøkonomi
  •  Logistikk
  •  Rammebetingelser
  •  Klyngeutvikling

 

Se presentasjon om Arenaprosjektet her:

Informasjonsmøte Arena 16.05

 

Hvordan kan jeg bli med i klyngen?

Store og små virksomheter fra ulike sektorer ønskes som deltakere i klyngen. Se intensjonsavtalen for informasjon om hva som kreves for å bli med.

Intensjonsavtale Industrial Green Tech

Vedlegg 1 til intensjonsavtale

 

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med: 

Prosjektleder: Cathrine Fochsen, tlf: 911 39 032, epost cathrine@telemarkoffshore.no

Prosjektansvarlig Irene Siljan Vestby, tlf 952 31 706, epost irene@telemarkoffshore.no