For information in English, click here

Arenaprosjekt for industrien i Telemark
Industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland har tatt initiativ til å sette opp et Arenaprosjekt og søke Innovasjon Norge om opptak i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters i 2018.

Industrial Green Techs ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet.

Klyngens hovedmål er å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.

Gjennom klyngeprosjektet skal det utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.

Klyngen vil jobbe konkret med prosjekter innen følgende strategiske satsingsområder:
• Produktutvikling
• Prosessutvikling
• Industriell sirkulærøkonomi
• Logistikk
• Rammebetingelser
• Klyngeutvikling

Se presentasjon om Arenaprosjektet her:
Industrial Green Tech presentasjon

Artikler:
Industrial Green Tech-klynge bygger klimapositiv industri i Grenland – vil ha med flere

Hvordan kan jeg bli med i klyngen?
Store og små virksomheter fra ulike sektorer ønskes som deltakere i klyngen. Se intensjonsavtalen for informasjon om hva som kreves for å bli med.

Intensjonsavtale Industrial Green Tech

http://telemarkoffshore.no/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Green-Tech-nettpresentasjon.pptx
Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:
Prosjektansvarlig: Irene Siljan Vestby, tlf 952 31 706, epost irene@telemarkoffshore.no

Disse bedriftene er allerede med i klyngen: