ONS 2020 – Skal dere være med?

AdministratorNyheter

I Vestfold og Telemark er det over 100 virksomheter som har hele eller deler av sin aktivitet rettet mot olje, gass og energi markedet nasjonalt og internasjonalt. Bransjen er derfor sentral og viktig for det nye fylket.

Både Telemark og Vestfold har hatt felles stander under ONS (Offshore North Sea) i Stavanger, med meget gode tilbakemeldinger. Med et ønske om å samle aktørene og legge til rette for en god profilering av virksomhetene og det nye fylket ønsker fylke å arrangere en felles stand på ONS 2020. Telemark sin tradisjon med eget telt i Vågen vil også bli videreført.

Målet for deltagelsen på ONS 2020 er:

 • Tilrettelegge for at virksomhetene får markedsført sine produkter, erfaringer og kunnskap.
 • Tilrettelegge for etablering av ny kontakter og vedlikehold av eksisterende nettverk.
 • Knytte sammen virksomhetene og synliggjøre Vestfold Telemark.

Fylkeskommunen har vært i kontakt med ONS og har fått tildelt et sentralt område ved en av hovedinngangen til ONS, se tegning og beskrivelse under. Fylkeskommunen har valgt å reservere området, som er på 190m2. Både områdets plassering og utforming bør gis god «synlighet» for alle virksomheter. I tillegg til at bedriftene kan benytte teltet i Vågen vil det også bli arrangert en fellesmiddag.

Det vil jobbes for å gjøre fellesstanden egnet både for mindre og større virksomheter/bedrifter. Den vesentlig finansielle støtten fra fylkeskommunen vil gjøre det mulig å tilby gunstig deltakeravgift for bedriftene og virksomhetene.

Arrangementet vil bli gjennomført i et samarbeid mellom klyngene, næringsforeningene og fylkeskommunen, med fylkeskommunen som ansvarlig arrangør.

I forbindelse med planleggingen av en felles stand vil det være til stor hjelp om vi kunne fått en uforpliktende tilbakemelding fra dere vedrørende en mulig deltagelse på en felles Vestfold Telemark stand. Det er forventet at deltakeravgiften for å være med på fellesstanden vil ligge i område 40 – 70 000.  Endelig deltakeravgift for hver enkelt utstiller blir klar i løpet av høsten, når vi vet antall utstillere og hvor stort areal de forskjellige deltagerne ønsker.

VI ønsker deres tilbakemelding innen 23.08. 2019, sendt til: olavfa@vfk.no, og med kopi til oss.

 

Stand 5290

Fylkeskommunen har vært i dialog med ONS for å finne en god lokasjon av den foreslåtte store standen/paviljongen til Vestfold Telemark. Under finner dere litt informasjon om stand 5290 i hall 5, basert på innspill fra ONS. Det er viktig å merke seg at ONS har endret på inngangene til området, den ene hovedinngangen ligger rett ved den foreslåtte plasseringen av vår stand/paviljong.

 • Plassering er direkte ved en av tre hovedinnganger på ONS området.
 • De som kommer med rutebuss fra byen eller kjører bil selv bruker typisk denne inngangen.
 • Hall 5 har et miljø med mange spennende leverandørbedrifter fra hele verden.
 • Som paviljong vil dere bli markert inn i våre (ONS) hall karter og dermed ekstra godt synlig.
 • Formatet skal være optimalt satt opp for en fellesstand som fokuserer på profilering av alle utstillerne på standen og et arealbehov på ca 190m2.
 • Dette er en øy med fire åpne sider slik at den er optimal i forhold til bygging og utnyttelse.
 • Øyen ligger direkte i midtgangen slik at alle ser den når de er i området.
 • Det er mulig å bygge stand med for eksempel spiseplass og et møterom i 2. etasje.

 

ONS anbefaling er å gå 100% for stand 5290.