TELEMARK OFFSHOREKONFERANSEN 2018

AdministratorNyheter

Høstens vakreste eventyr nærmer seg – Telemark Offshore konferansen i Ibsenhuset torsdag 8. november og vi vil veldig gjerne se DEG der. Det er viktig å få tidlig tilbakemelding fra dere som ønsker å ha stands på konferansen.

Verdens energimarkeder er i endring, og dette påvirker energinasjonen Norge i betydelig grad. Den norske olje- og gassnæringen har alle muligheter til å lykkes i denne omstillingen, slik den har gjort mange ganger tidligere. De siste årene har vært krevende, og næringen har gjort store omlegginger og forbedringer. Forenkling og standardisering har vært avgjørende.

Telemark Offshorekonferansen fokuserer på leveranser til en bransje i omstilling men på vei opp.

PROGRAM:

Kl. 09:00 – 09:45 Konferansen åpner med standbesøk til bedriftene

Kl. 09:45 – 10:00 Velkommen ved Skiensordfører Hedda Foss Five og styreleder i Telemark Offshore; Trygve Rinde

Kl. 10:00-10:25 Runar Rugtvedt, bransjesjef Norsk Industri Olje & Gass:
» Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» – de viktigste tiltakene for leverandørindustrien og mulighetene fremover!

KonKrafts Råd opprettet prosjektet «Konkurransekraft– norsk sokkel i endring» i januar 2017. Formålet var å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og global konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt. Nå er prosjektet avsluttet og en rekke av de anbefalte tiltakene er industrien godt i gang med å realisere gjennom ulike samarbeidsarenaer.

Kl. 10:25-10:55 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,  adm. dir. for Norsk olje & gass
Petroleumsnæringen er svært viktig for Norge og det er viktig at regioner og bedrifter deltar i å nyansere debatten om fremtidig utvinning på norsk sokkel.

Kl. 10:55 – 11:15 Samarbeid om smart design av offshore rørsystemer
Implementering av rørbøying i tidlig prosjektfase gir store muligheter.
v/ Thomas Larsen, Niras og Sondre Luca Helgesen, Stressman
               
Kl. 11:15 – 12:00 Mingling på stands og speeddates for bedrifter som har stand


Kl. 12:00 – 12:30 Lunsj


Kl. 12:30 – 13:30 Amund Dårflot, Equinor Kortversjon av Equinors leverandørdag.
Equinor deler sitt syn på industrien og sine omgivelser og gir informasjon om pågående og framtidige prosjekter og aktiviteter.

Kl. 13:30-14:00 Eirik Andreassen, leder for Digital Norway -Toppindustrisenteret AS:
Hvordan jobbe med omstilling til digitalisering i offshorebransjen?

Kl. 14:00-14:30 Rolf Jenssen, EmersonDigitalisering for lavere driftskostnader og høyere sikkerhet  i praksis
Emerson har stort fokus på å ta i bruk digitalisering i eksisterende og nye   anlegg.  De forteller om sine strategier som en stor leverandør av automasjons og vedlikeholdssystemer med eksempler fra norsk olje og gass

Kl. 14:00 – 14:40 Pause og mingling på stands

Kl. 15.10-15.40 Gunn Vik, Director NORWEP
«Markedets muligheter innen olje og gas, hvordan gripe muligheter også innenfor fornybart.»

Kl. 15.40-16.05 Steinar Øyulvstad, Lead engineer, Aker BP
Steinar Øyulvstad har langt fartstid fra feltubygginger fra ulike engineeringsselskaper og sitter nå i ett spennende prosjekt der AkerBP har tatt en aggressiv rolle og forsøker å tenke nytt for på den måten skape økonomi og lønnsomhet i marginale felt.

Kl. 16.05- 16.30 Ruben Schulkes, Project Manager Automatic Production Optimisation Equinor

Ruben Schulkes er leder for Equinors strategiske forskningsprosjekt innen Automatisert Produksjons Optimalisering. Prosjektet skal utvikle og sørge for implementering av en rekke avanserte prosesskontroll teknologier som skal øke produksjonen og muliggjøre operasjon tettere til de fysiske begrensningene til Equinors offshore installasjoner. Muligheten for å samle inn og  analysere et stort spekter av diverse målinger, gjennom f.eks. maskin læring, er et element i å få på plass mer robuste prosesskontroll-løsninger 

Aperitiff kl. 17.00 og middag kl. 18.00

Konferansekostnad:

  • Konferansepakke med lunsj og middag – kr. 950
  • Konferansepakke med lunsj – kr. 500
  • Stand kr. 1000 pr kvm (min 3 kvm)

Kun inngang på konferansen og standbesøk uten måltider er kostnadsfritt.

Klikk HER for påmeldingsskjema! 

Bilderesultat for telemark offshore konferansen