Telemark Offshore konferansen 2017

ireneoffshoreArrangementer

Torsdag 9. november gikk Telemark Offshorekonferansen av stabelen for 5 år på rad i Ibsenhuset i Skien. Det var som tidligere år et stort antall både stands fra medlemsbedrifter og bedrifter utenfor nettverket, og en god påmelding av deltakere. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid var konferansier og statssekretær Elnar Holmen fra Olje-, og energidepartementet satte konferansen i gang med perspektiver på fremtiden for norsk olje – og gass. Han understreket at næringen deltakerbedriftene representerer er fremtidsrettet og vil skape arbeidsplasser og inntekter i generasjoner fremover og at denne virksomheten er hovedinntektskilden til et godt velferdsnivå i Norge. Industrien i Telemark vil bidra til dette.

Det var et solid program med gode innlegg fra store aktører som Total Norge, Statoil, Kongsberg Maritime og Agility Subsea Fabrication. Presentasjonene fra disse ligger under. Felles fra alle disse var budskapet om at det er viktigere enn noen gang for leverandørindustrien i Telemark å samarbeide om å levere til bransjen fremover. Flere av de store aktørene ønsker ikke å ha all kompetanse og produksjon «inhouse» men ønsker å spesialisere seg og samarbeide med andre som kan ta deler av større leveranser. Alle aktørene inviterte til å ta kontakt og vise hvordan Telemarksbedriftene kan bidra til omstillingen som er i gang i bransjen.

Her er det bare å jobbe på, og det blir spennende å følge dette opp på neste års konferanse som blir 8.november 2018.

Presentasjoner fra konferansen: 

TO konferansen 2017

Agility Subsea Fabrication – Telemark Offshore Conference_09112017_16_9_format2

Eureka Total Winning Teams 9 November 2017 – pdf

Innlegg Statoil – Telemark Offshore 09.11.17 – pdf

Kompetansemegling Pres TO 091117 – pdf

Martin Linge_telemark_november_2017 – pdf

Aker BP – Petter Follestad

Telemark Offshore PowerPoint OED – pdf

Bilder fra konferansen: