Ola Elvestuen til Herøya – åpnet Norseps pilotanlegg for behandling av flyveaske

AdministratorNyheter

I ettermiddag trykket klima- og miljøminister Ola Elvestuen på den grønne knappen som startet Norseps pilotanlegg i Herøya Forskningspark. Teknologien som skal testes ut i anlegget, kan vise seg å redusere behovet for å deponere farlig avfall – ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

Daglig leder for OiW Process, Susan Heldal, hadde invitert Elvestuen til forskningsparken for å foreta åpningen av piloten. Ministeren kom direkte fra et besøk på NOAHs anlegg for farlig avfall på Langøya. Om Norseps pilot blir vellykket, er det nettopp slike deponier det blir mindre behov for framover.

– Det dere driver med, er veldig imponerende, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen etter å ha blitt presentert for Norsep-prosjektet. – Reduksjon av mengden farlig avfall er definitivt et mål som flere jobber for å nå. Vi ønsker å forsterke det arbeidet.

Les hele saken HER!
Bilderesultat for herøya logo