Offshore Technology Days Stavanger

ireneoffshoreNyheter

 

Telemark Offshore jobber med et nettverksprosjekt med en del av medlemsbedriftene med mål om å levere sammen til større kontrakter både onshore og offshore. Dette nettverket var representert på Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger 17.-19. oktober.

Totalt besøkte 15.743 mennesker messen. Dette utgjorde en økning fra fjorårets messe på Straume ved Bergen.
Blant årets nyvinninger på oljemessen var satsingene Operators Corner og Petro Live.

Arrangøren melder om at det totalt ble gjennomført 600 møter mellom leverandørbedrifter og oljeselskaper i Operators Corner som bedriftene kunne melde seg på i forkant og underveis på messen.

Samarbeidet mellom Telemarksbedriftene fungerte godt og nettverket fikk god oppmerksomhet. Bedriftene hadde mange møter og fikk nye kontakter på standen.

Neste milepæl for Telemark Offshore nå er Telemark Offshorekonferansen 9.november i Ibsenhuset – der håper vi å se dere. Og så jobber vi samtidig nå fremover mot storebroren til OTD – ONS i Stavanger, august 2018 – der må vi være hele laget sammen! Mer informasjon om begge er sendt våre medlemmer med påminnelser på vei snart.