Mottar millionstøtte for å utvinne salgbare produkter fra avfall

AdministratorNyheter

OiW Process på Herøya er i startfasen av et toårig pilotprosjekt, hvor farlige metaller fra husholdningsavfallet skal gjøres om til gull!

Med seg på laget har de blant annet Oslofjordfondet, som med sin bevilgning på fire millioner kroner til OiWs videre forskning, går ut offentlig og gir sin støtte til prosjektet.

Målet med satsingen er å produsere attraktive, kommersielle produkter fra flyveasken forbrenningsanleggene sitter igjen med, ved hjelp av et eget renseanlegg OiW utvikler.

Forsknings- og utviklingssjef (F&U) Per Bakke opplyser at de får levert flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall fra Energigjenvinningsetaten i Oslo, som de har som partner der. Flyveaske inneholder en mengde giftstoffer, og de jobber for å finne løsninger hvor flyveasken kan bli omgjort til salgbare produkter. Ved hjelp av egne reaktorer og filtre kan de skille ut materialer fra flyveasken, som ellers ville blitt merket farlig avfall og levert til deponiet på Langøya, og utvikle produkter til markedet. Her er det igjen tre mulige produkter å jobbe mot.

Pilotanlegget OiW har satt sammen har kostet rundt seks millioner kroner, regnet med arbeidskraft og byggeprosessen. Prosjektet er nettopp satt i gang, og har en varighet fram til 2021.

De tre produktene Bakke nevner kan hver for seg resultere i produkter markedet kan ha god bruk for:
– Salt til bruk i veisalting
– Ufarliggjort flyveaskerest til brukt i betong og sement
– Sink-konsentrat

OiWs daglige leder, Susan Heldal, beretter at de fire millionene Oslofjordfondet bidrar til å øke framdriften i prosjektet betydelig.

– Uten ekstra midler hadde vi vært avhengig av oppdrag og bestillinger for å få testet dette, så vi er helt klart glade for støtten vi får, sier hun, og tilføyer:
– Pilotanlegget er til for å kvalitetssikre prosessen, og så langt fungerer det etter ønske. Vi kan vel si at prosjektet, til nå, har gått over all forventning.

Du kan lese hele saken HER. (PD pluss artikkel)


www.oiwprocess.no