Miljøkonferansen Telemark 2017 – 25. oktober

ireneoffshoreUncategorized @nb

Grønn, grønnere, grønnest –  industri i verdensklasse!

Grenland er industrimotoren i Telemark og Norges største industriområde. Kan Grenlandsregionen bli verdens første karbonnegative industriregion innen 2050? Hva  betyr i tilfelle det for industrien, leverandører og alle aktører i tilknytning til industrien? Kan vi og vil vi utvikle en verdensledende miljøteknologiklynge i Telemark som kan føre an i Norges – og verdens – behov for innovasjon og bærekraftige løsninger?

I Telemark har vi industri som gjør verden grønnere, både ved å gjøre tradisjonell industri mer miljøvennlig (CO2-fangst) men også ved å skape ny industri.

Grenland har gjennom tiår vært et industrielt lokomotiv, foregangseksempel på miljøforbedring og besitter av høy kompetanse på begge områdene. Nå skal vi samle dette og ta ledelsen på veien mot miljøvennlig industri. Konferansen skal sette retning og fart på prosjektet og vil være en av flere aktiviteter for informasjon, kontakt og samarbeid med næring, FoU, virkemiddelapparatet og miljøaktører som en del av prosjektet vi jobber med.

Bli med på konferansen i Ælvespeilet i Porsgrunn 25.oktober og bli inspirert til å bidra til at fremtidens bedrifter utvikles i Telemark!

 

Klikk her for informasjon og påmelding