Industrinettverkene på Arendalsuka 2017

ireneoffshoreUncategorized @nb

14.-19. august arrangeres Arendalsuka som en nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. I år har industrinettverkene IndustriClusteret Grenland, Teknologinettverk Telemark og Telemark Offshore gått i samarbeid med Norsk Industri om å synliggjøre industriregionen Grenland med både prosessindustri og leverandører og samarbeidspartnere knyttet mot denne.

Her møter du representanter fra Grenland under Arendalsuka 2017:

Mandag 14.08:

Kl. 12-15 Åpning av uka: Global Outlook A Connected World  – åpent for alle

Kl. 19.00-21.00 Mottagelse Norsk Industri: Arendalsuka, Norsk Industri, Eyde-klyngen, GCE NODE, Maritimt Forum Sør, Norges Rederiforbund og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til en uformell mottakelse på Arendalsukas første dag, mandag 14. august, fra 19.00 – 21.00. Mottakelsen finner sted om bord på SS «Sørlandet» som ligger ved kai foran Clarion Hotel Tyholmen. – lukket arrangement

Tirsdag 15.08:

Kl 07.30-08.30 Frokostmøte Gassnova:

Hvilke muligheter finnes innen forskning og utvikling for å bidra til gevinstrealisering og over hvilke tidsrom? Hva kreves av politiske, økonomiske og strukturelle virkemidler? Hvordan utvikle mekanismer og forretningsmodeller som driver CCS-prosjekter fremover? Dette er et lukket arrangement for kun en liten gruppe håndplukkede eksperter og nøkkelpersoner Gassnova ønsker å være i dialog med om fremtiden for CCS.

Kl. 09.00-13.00 Prosinkonferansen:

PROSIN-KONFERANSEN er den årlige nasjonale møteplassen der prosessindustrien, forskningsmiljøene og det offentlige samles på Sørlandet til strategiske diskusjoner om en av Norges viktigste kunnskapsindustrier. Se mer om konferansen på linken over. Bjørn Kolbjørnsen fra Eramet holder innlegg på konferansen.

Kl. 13.00-17.00 Stand med Norsk Industri:

Vi står på stand sammen med Norsk Industri helt nede ved brygga innerst i Pollen tirsdag og onsdag for å fremme Grenland og Telemarks industri og leverandørbedrifter med samarbeidspartnere.

Kl. 09.00-16.00 (parallellt med Prosinkonferansen)

Energy Outlook 2017 – Capturing opportunities

Kl. 17.30-19.30 Kveldsarrangement med Gassnova:

Nye forretningsmodeller for CCS – etterspill fra Energy Outlook 2017. Hvordan gjøre CCS lønnsom på kort sikt. Hvordan etablere en forretningscase som gjør at både samfunnet og næringslivsaktører reduserer utslipp og får økonomisk gevinst? Lukket arrangement.

Onsdag 15.08

Kl. 08.30-10.00 Frokostmøte med Norsk Industri: Hva betyr den nye industrimeldingen for norsk industri?

Åpent møte på Cafe Victor.

For første gang siden 1981 har Norge fått en ny industrimelding. Hvorfor nå? Og hva betyr det i praksis for norsk industri? Møt blant andre næringsminister Monica Mæland, Jørn Eggum (Fellesforbundet), Terje Lien Aasland (Ap), Geir Pollestad (Sp), Ola Elvestuen (V), Magnar Bakke (Ineos) og Stein Lier-Hansen

Kl. 11.00-17.00 Stand med Norsk Industri:

Vi står på stand sammen med Norsk Industri helt nede ved brygga innerst i Pollen tirsdag og onsdag for å fremme Grenland og Telemarks industri og leverandørbedrifter med samarbeidspartnere.

Kl. 19.00 Industriquiz på Øyvinds Pub

Lag fra ICG, Node, Eyde-gruppen, Norsk Industri og andre. Muligheter for å melde seg på Grenlandslaget til

Irene Siljan Vestby, tlf 95231706