Historisk vedtak fattet på Telemark Offshores årsmøte

AdministratorNyheter

Historisk enstemmig vedtak fattet på Telemark Offshore sitt årsmøte 9. mai: sammenslåing av de tre nettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland til en felles klynge!

Fantastisk god oppslutning om veien videre til en fremtidsorientert og kompetent klynge med fokus på både fornybar energi og grønn teknologi på land og offshore fra representanter fra bla Equinor, Kongsberg Maritime, USN og mange flere av store og små bedrifter. Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri var klar på at dette er retningen å gå ifht markeder i endring og vekst. Nå starter en spennende prosess videre dersom vedtaket fattes i de to andre nettverkene!

Presentasjon: 
Norsk Industri – Runar Rugtvedt