Bandak NCT tar over for Norwegian Coating Technology

norbrandsb2016Nyheter

Bandak NCT AS logo

Virksomheten til Norwegian Coating Technology AS videreføres i nyopprettet selskap, Bandak NCT AS, etter konkursen.

Sagamoen Invest AS har inngått avtale med Notodden Utvikling AS om å opprette et nytt selskap, Bandak NCT AS, for å videreføre virksomheten etter konkursen i Norwegian Coating Technology AS (NCT). Bandak NCT AS har inngått avtale om kjøp av produksjons/driftsmidlene fra lokasjonen på Notodden og Undrumsdal, og vil samlokalisere dette i Bandak NCT’s lokaler på Notodden. Sagamoen Invest AS vil eie 51,7% av Bandak NCT AS, mens Notodden Utvikling AS vil eie 48,3%.

Bandak NCT AS vil starte opp med en bemanning tilpasset dagens aktivitetsnivå, og forutsettes deretter å vokse i takt med markedsutviklingen. Joar Ajer, som er administrerende direktør i Bandak AS, vil ta samme posisjon i Bandak NCT. En felles Fabrikk sjef for fabrikkene i Notodden og Undrumsdal vil komme på plass ila kort tid.

«NCT har vært en strategisk viktig underleverandør til Bandak AS i mange år, og det har derfor vært viktig for Sagamoen Invest AS, som eier av Bandak AS, å få på plass en løsning for videre drift» uttaler Bjarne Moursund, styreleder i Sagamoen Invest AS.

«I perioder har Bandak AS vært NCT’s største kunde, og virksomhetens kompetanse innenfor teknisk overflatebehanding basert på kjemiske og elektro‐kjemiske prosesser er til dels unik i Norge. Det er således av stor betydning for underleverandør‐industrien innenfor olje&gass‐ samt forsvarsindustrien å beholde denne kompetansen nasjonalt og lokalt.»

«Vi er godt fornøyd med at vi har fått med oss en industriell eier som er i stand til å videreutvikle virksomheten på Notodden i takt med et stadig mer krevende marked» uttaler John Terje Veseth, Daglig leder i Notodden Utvikling AS.

Om selskapene

Sagamoen Invest AS ble opprette høsten 2016 for å redde Bandak AS etter konkursen i morselskapet Bandak Group AS. Sagamoen Invest AS er eiet 50,4% av BAJA AS, 31,9% av Telemark Utviklingsfond samt 17,7% av Nome Investeringsselskap AS. Hovedeier BAJA AS kontrolleres av Bjarne Moursund, Arne Gavle, Joar Ajer og Anders Frisinger via respektives investeringsselskap.

Notodden Utvikling AS (NUAS) er et selskap som arbeider med nærings‐ og stedsutvikling i Notodden kommune. Selskapet er organisert som et aksjeselskap hvor Notodden Kommune eier 57,5 prosent, Hjartdal og Gransherad Sparebank 20 prosent, Tinfos AS 20 prosent samt Notodden Næringsforening 2,5 prosent. NUAS skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser, samt medvirke til forbedring av vilkår og konkurransekraft i det eksisterende næringsliv, herunder ta initiativ til å koordinere tiltak som fremmer næringsutviklingen i distriktet.

Bandak NCT AS skal levere teknisk overflatebehandling basert på kjemiske og galvaniske prosesser. Produktene som overflatebehandles inngår i systemleveranser til offshore, forsvar, aerospace samt mekaniske industri, og kundene er ledende globale teknologiselskap innenfor sine respektive virksomhetsområder.

Bandak AS er en høyteknologisk leverandør av avansert maskinering og mekaniske systemleveranser til ledende utstyrsleverandører innenfor olje&gass‐, forsvars‐ samt maritim industri. Bandak, som er lokalisert i Lunde i Telemark, har i underkant av 80 ansatte. Selskapet har en moderne og bred maskinpark for avansert mekanisk produksjon i tillegg til «surface engineering» basert på termisk sprøyting av hardmetall (eksempelvis wolframkarbid)

Kilde: bandak.no

Kontaktpersoner

Bjarne Moursund
Tlf: 977 75 005
E-post: bjarne.moursund@bandak.no

John Terje Veseth
Tlf: 913 57 811
E-post: john.terje.veseth@nuas.no