Telemark Offshore konferansen 2016

Vellykket Telemark Offshore konferanse i 2016. Offshorekonferansen gikk av stabelen i Ibsenhuset i Skien 9.november med over 100 deltakere og 18 bedrifter på stands både fra egen region og tilreisende fra flere deler av landet. Konferansen er i sitt fjerde år, og vi har fortsatt å ha et konkret og praktisk orientert fokus på muligheter for samarbeid og utvikling for industrien i vår region. Bedriftene som deltok har gitt uttrykk for å være svært fornøyd med arrangementet som møteplass og med foredragsholderne og deres fokus på informasjon om trender, utfordringer og muligheter med betydning for bedriftene i Telemark. Se presentasjonene fra årets konferanse HER.

Program: 

Kl. 10.00-11.30 Utstillere gjør seg klare på stand

Kl. 11.30-12.30 Buffetlunsj og besøk på stands

KL. 12.30-12.45 Velkomst og innledning – Trygve Rinde, styreleder i Telemark Offshore

Kl. 12.45-13.10 Trude Sundset, Gassnova – Prosjektmuligheter i samarbeid med Gassnova

Kl. 13.10-13.30 Runar Rugtvedt, Norsk Industri – Veikart for norsk sokkel

Kl. 13.30-13.50 Øyvind Slåke, Norsk Industri – Veikart for prosessindustiren

Kl. 13.50-14.20 Pause og besøk på stands

Kl. 14.20-14.45 Lars Petter Maltby, Eyde-nettverket – Hvordan samarbeide for gode resultater i nettverk?

Kl. 14.45-15.10 Ole Ragnar Helgen, Bilfinger - Virksomhetsområder og samarbeidsmuligheter

Kl. 15.10-15.40 Pause med besøk på stands

Kl. 15.40 -16.10 Per Sandberg – Rapport fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft 

Kl. 16.10-16.40 Jon Slinde, Statoil – ønsket fremtidig leverandørsamarbeid

Kl. 16.40-17.00  Oppsummering og avslutning

kl. 17.00  Nedrigg stands

kl. 18.00  Aperitiff til middag

kl. 18.30  Middag 

Mer om foredragsholderne: 

    Trude sundset, daglig leder Gassnova

Trude Sundset har ledet Gassnova siden januar 2016. Hun er sivilingeniør fra NTH i Trondheim. Sundset har bred industriell erfaring og en omfattende forskerkarriere innen klima- og miljøspørsmål knyttet til olje- og gassektoren. Sundset har blant annet vært miljø- og klimadirektør i det sammenslåtte selskapet StatoilHydro og har seinere ledet Statoil ASAs internasjonale arbeid med miljø- og klimaspørsmål. Sundset har også hatt ulike prosjektlederstillinger i Statoil.

www.gassnova.no

    Runar Rugtvedt, bransjesjef olje og gass, Norsk Industri

Runar Rugtvedt er utdannet ingeniør fra Telemark (Bamble) og har bl.a vært administrerende direktør i Brødrene Sørensen AS og markedsdirektør i Grenland Group ASA. Som bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri har han hatt et spesielt ansvar for utarbeidelsen av deres veikart for norsk sokkel, som ble lansert sommeren 2016.

    Øyvind Slåke, fagsjef Norsk Industri

Øyvind Slåke er fagsjef i Norsk Industri med ansvarsområdene Energi og klimapolitikk, stortings- og regjeringskontakt, og generelle industripolitiske utfordringer. Han har en bred politisk erfaring, bl.a. som statssekretræf i Nærings- og handelsdepartementet, spesialrådgiver i Fagforbundet Industri Energi, politisk rådgiver i Justisdepartementet og i Arbederpartiets stortingsgruppe.  Slåke har hatt særlig ansvar for arbeidet med utarbeidelsen av Norsk Industris veikart for prosessindustrien, som ble lansert i mai 2016.

www.norskindustri.no

    Lars Petter Maltby, daglig leder Eyde Innovation Centre

Eyde-klyngen ble i 2015 utpekt som Norwegian Centre of Expertise (NCE), på grunn av deres unike rolle som klynge for en fremtidsrettet og innovativ prosessindustri. Maltby leder Eyde Innovation Centre, som er etablert som kjernen i Eyde-bedriftenes felles forskningssatsing, og er teknologisk leder for Eyde-klyngen. Lars Petter Maltby har tidligere bl.a. vært general manager for Saint-Gobain sine Silisiumfabrikker i Europa, styreleder i Miljøfondet, og medlem av Norsk Industris fagforum for klima og miljø.

www.eydecluster.com

    Per Sandberg, sekretariatsleder regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Per Sandberg har på oppdrag fra regjeringen  ledet sekretariatet for utarbeidelsen av en strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. I slutten av oktober legges utvalgets rapport frem, med utredning av internasjonale og nasjonale rammebetingelser, utfordringer og muligheter, og forslag til tiltak for styrking og videreutvikling av  grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Sandberg har tidligere bl.a vært prosjektleder for flaggskipet Vision 20150 prosjektet i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), jobbet som innovasjonsdirektør i Statoil og direktør for Hydro i Porsgrunn.

www.gronnkonkurransekraft.no

    Ole Ragnar Helgen, Bilfinger

Ole Ragnar Helgen er utdannet elektroingeniør og bedriftsøkonom. Han har 28 års allsidig fartstid i industrien på Herøya fra Hydro, BIS Production Partner og Bilfinger.

Ekspertisen strekker seg over flere områder som engineering/prosjekter, ledelse, regelverk og standardisering, markedsføring, tilbud og kontrakter, forretningsutvikling.

www.bilfinger.no

Jon Slinde, Manager Supply Chain - Equipment, Statoil

Jon Slinde er ansvarlig for avtaler innenfor segmentene utstyr og kjemikalier, diesel og smøremidler/olje. Våre rammeavtaler dekker virksomheten på norsk sokkel. I tillegg brukes flere av våre rammeavtaler i forbindelse med utbygging og modifikasjonsprosjekter. Enheten  gir støtte til internasjonale anskaffelser etter behov. Jon har vært ansatt i Statoil siden 1985 og har arbeidet innenfor forskjellige enheter i Statoil. Han gjekk inn i nåværende stilling fra 1. januar 2016.

______________________

For spørsmål, kontakt Irene Siljan Vestby på irene@telemarkoffshore.no, tlf 95 23 17 06. 

Bottom