Telemark Offshore


Vi er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for
virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore.

.

Bli medlem
 

Våre medlemmer


[smls id=»4768″]

prosjekter

Telemark Offshore jobber med flere prosjekter i eget nettverk og i samarbeid med de andre industrinettverkene, næringsselskap, FoU-aktører, Innovasjon Norge og Telemark fylkeskommune

Bedriftsnettverk

Samarbeid om større systemleveranser til olje/gass og andre kundegrupper

Les mer

Miljøprosjekt

Utvikling av strategi for industri-Telemarks posisjon i det grønne skiftet

Les mer

Powered by Telemark

Kommunikasjonsprosjekt for å synliggjøre industriregionen Grenland i Telemark

Les mer