Telemark Offshore


Vi er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for
virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore.Bli medlem
 
 

Arrangement

okt 16

OTD19

16. oktober - 17. oktober
Arrangør: Telemark Offshore
okt 31
aug 31

ONS2020

31/08/2020 - 03/09/2020
Arrangør: Telemark Offshore

Våre medlemmer


prosjekter

Telemark Offshore jobber med flere prosjekter i eget nettverk og i samarbeid med de andre industrinettverkene, næringsselskap, FoU-aktører, Innovasjon Norge og Telemark fylkeskommune

INDUSTRIAL GREEN TECH

Industrial Green Tech springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel.

Bedriftsnettverk

Samarbeid om større systemleveranser til olje/gass og andre kundegrupper

Les mer

Miljøprosjekt

Utvikling av strategi for industri-Telemarks posisjon i det grønne skiftet

Les mer

Powered by Telemark

Kommunikasjonsprosjekt for å synliggjøre industriregionen Grenland i Telemark

Les mer